A szociális foglalkoztatás fejlesztése

2005-ben a rehabilitációs rendszer átalakítása során jött létre a szociális foglalkoztatás. Ez a foglalkoztatási forma azoknak az embereknek - pszichiátriai betegek, fogyatékos emberek, szenvedélybeteg emberek, hajléktalan emberek- nyújt lehetőséget, akik a nyílt munkaerőpiacról korlátozott munkaképességük és szociális kompetenciazavaruk miatt kirekesztődtek

 

2005-ben a rehabilitációs rendszer átalakítása során jött létre a szociális foglalkoztatás. Ez a foglalkoztatási forma azoknak az embereknek - pszichiátriai betegek, fogyatékos emberek, szenvedélybeteg emberek, hajléktalan emberek- nyújt lehetőséget, akik a nyílt munkaerőpiacról korlátozott munkaképességük és szociális kompetenciazavaruk miatt kirekesztődtek, akik helyzetük, állapotuk miatt folyamatosan segítséget igényelnek, szociális szolgáltatásokat vesznek igénybe. Számukra a szociális foglalkoztatás biztosít terepet ahhoz, hogy foglalkoztathatóságuk, munkaképességük javuljon, s majdan képesek legyenek védett vagy nyílt munkaerő-piaci körülmények között dolgozni.

Ebben a foglalkoztatási formában jelenleg közel 8500 fő vesz részt

A FEJLESZTÉSI PROGRAMRÓL

Miért kerül sor a foglalkoztatók fejlesztésére?

2006-tól napjainkig úgy jöttek létre az első foglalkoztatók, hogy a szociális foglalkoztatás területén jelentősebb infrastruktúra fejlesztés nem történt, a foglalkoztatást végzők felkészítésére, képzésére is csak kevés lehetőség volt. Mára nyilvánvalóvá vált, hogy a szociális foglalkoztatók csak akkor lesznek képesek a piachoz közeli működésre, termékeiket, szolgáltatásaikat csak akkor tudják piacképessé tenni, ha az infrastruktúra fejlesztése mellett kellő tudást és tapasztalatot szereznek az értékesítés, a termékfejlesztés területén is.

2010 őszén a Foglalkoztatási Hivatal pályázatot hirdetett a szociális foglalkoztatók fejlesztésére. A Regionális Humán Innováció Nonprofit Kft. is benyújtotta a fejlesztési programját, amit 5,5 millió Ft-tal támogattak.

A fejlesztési program célja, tartalma

A program célja:
a szociális foglalkoztatást végző szervezetek alkalmassá tétele a piacképes működésre, piacra lépésük segítése. A piackutatást követően a szervezetek helyzetéhez, lehetőségeihez, a piac igényeihez igazodó tevékenységek, termékek meghatározása, ehhez szükséges marketing eszközök kiválasztása, az értékesítési csatornák a logisztikai háttér megteremtése, Ezen kívül a szervezetek felkészítése az üzletszerű működésre.

A fentiek érdekében:

-25 szervezet bevonásával műhelytalálkozót szerveztünk, ahol megtörtént a szervezetek érzékenyítése -Közülük 10 szervezetnél a helyszínen, fejlesztést végzünk. Ennek keretében áttekintjük a jelenlegi működésüket, elemezzük piaci pozíciójukat. Közösen elkészítjük az üzleti tervüket, termékfejlesztést végzünk, piaci értékesítési csatornákat keresünk stb. -Négy területen a termékfejlesztésre pályázatot írtunk ki (kerámiatermékek, textil termékek, wellness termékek, csomagolás) -Értékesítési csatornákat tárunk fel -Az országban 2 helyszínen termékbemutatót szervezünk -Elindítjuk a honlapot, ahol lehetőség nyílik a foglalkoztatókkal való folyamatos konzultációra, a termékek megismertetésére, a szakmai segítségnyújtásra.

 

Híreink

Esélyteremtés a Vasi Hegyháton

2015. márciusában Vasvár Város Önkormányzat pályázatot ÁROP-1.A.3-2014-2014-0039 „Területi együttműködést segítő programok kialakítása a Vasi Hegyháton” címmel. A projekt céljaként tűzte ki, hogy olyan együttműködéseket segítsen a Vasvári járás területén, amelyek eredményeként a járás területén mélyszegénységben élők, idősek, nők, gyermekek, fogyatékkal élők esélyegyenlőségének biztosítása, problémáikról állandó információk beszerzése és megfelelő kezelése megteremthető.

Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 „Right Profession – Megfelelő szakmát a fejlődésért” elnevezésű projekt

2012-2013-ban 8 céglátogatás valósult meg a Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 „Right Profession – Megfelelő szakmát a fejlődésért” elnevezésű SI-HU-2-2-015 támogatási szerződésszámot viselő projekt „Céglátogatások szervezése általános iskolai és szakiskolai diákok számára” program keretében.

REG-NET zárókonferencia