Szombathely Megyei Jogú Város Szociális térképének elkészítése

Eredményes pályázati eljárás után az RHI nyerte el Szombathely Megyei Jogú Város Szociális térképének elkészítését

1500 fős minta lekérdezésével  és a 2005-ben és 2007-ben elkészült szociális térkép információinak, valamint a szociális és egyéb szolgáltatók adatai felhasználásával készül a térkép, amelyben képet kívánunk adni a  város felnőtt korú lakosságának demográfiai jellemzőiről, iskolázottsági mutatókról, a  jövedelmi, vagyoni helyzetről, a lakhatási és foglalkoztatási viszonyokról stb.

A szociális térkép szakmai tartalma:

Szombathely város felnőtt korú lakosság társadalomstruktúrájának szociális szempontú bemutatása, elemzése, a helyi társadalom hierarchikus egyenlőtlenség rendszerének bemutatása 1500 fő megkérdezésével kérdőíves felméréssel.

A minta nemre és korra reprezentatív.

A vizsgálat főbb témakörei:

Demográfiai jellemzők
Iskolázottsági mutatók
Háztartási és családösszetétel
Jövedelmi, vagyoni, fogyasztási struktúra
Foglalkoztatási viszonyok
Lakhatás
Szociális szolgáltatások „használata”, ezen szükségletek, igények elemzése

A lekérdezésben felkészített kérdezőbiztosok vesznek részt.

A kérdezőbiztosok 2010. november 22-től várhatóan 4 héten keresztül, minden esetben megbízólevéllel keresik fel a háztartásokat.

Híreink

Végéhez közeledik a Green Line projekt

A Green Line projekt keretében a magyar és szlovén partnerekből álló nemzetközi partnerség azon dolgozott 3 évig, hogy tudásukat és a tapasztalataikat megosszák a környezetvédelem, az energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások használatának területén, ami az érintett szervezetek – partnerek – kapacitásának bővítéséhez és az intézményi együttműködés – partnerek, települése – növeléséhez járult hozzá.

Megnyitotta kapuit Szombathely első coworking központja

A Regionális Humán Innováció Képzési Közhasznú Nonprofit Kft. 52 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült, mely támogatásból megnyitotta Szombathely első coworking központját. A projekt a Széchenyi 2020 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programja keretében valósult meg. A projekt címe: „A HELY” – Munka, család, közösség (GINOP-5.1.3-16-2018-00235). 

Esélyteremtés a Vasi Hegyháton

2015. márciusában Vasvár Város Önkormányzat pályázatot ÁROP-1.A.3-2014-2014-0039 „Területi együttműködést segítő programok kialakítása a Vasi Hegyháton” címmel. A projekt céljaként tűzte ki, hogy olyan együttműködéseket segítsen a Vasvári járás területén, amelyek eredményeként a járás területén mélyszegénységben élők, idősek, nők, gyermekek, fogyatékkal élők esélyegyenlőségének biztosítása, problémáikról állandó információk beszerzése és megfelelő kezelése megteremthető.