Szombathely Megyei Jogú Város Szociális térképének elkészítése

Eredményes pályázati eljárás után az RHI nyerte el Szombathely Megyei Jogú Város Szociális térképének elkészítését

1500 fős minta lekérdezésével  és a 2005-ben és 2007-ben elkészült szociális térkép információinak, valamint a szociális és egyéb szolgáltatók adatai felhasználásával készül a térkép, amelyben képet kívánunk adni a  város felnőtt korú lakosságának demográfiai jellemzőiről, iskolázottsági mutatókról, a  jövedelmi, vagyoni helyzetről, a lakhatási és foglalkoztatási viszonyokról stb.

A szociális térkép szakmai tartalma:

Szombathely város felnőtt korú lakosság társadalomstruktúrájának szociális szempontú bemutatása, elemzése, a helyi társadalom hierarchikus egyenlőtlenség rendszerének bemutatása 1500 fő megkérdezésével kérdőíves felméréssel.

A minta nemre és korra reprezentatív.

A vizsgálat főbb témakörei:

Demográfiai jellemzők
Iskolázottsági mutatók
Háztartási és családösszetétel
Jövedelmi, vagyoni, fogyasztási struktúra
Foglalkoztatási viszonyok
Lakhatás
Szociális szolgáltatások „használata”, ezen szükségletek, igények elemzése

A lekérdezésben felkészített kérdezőbiztosok vesznek részt.

A kérdezőbiztosok 2010. november 22-től várhatóan 4 héten keresztül, minden esetben megbízólevéllel keresik fel a háztartásokat.

Híreink

Esélyteremtés a Vasi Hegyháton

2015. márciusában Vasvár Város Önkormányzat pályázatot ÁROP-1.A.3-2014-2014-0039 „Területi együttműködést segítő programok kialakítása a Vasi Hegyháton” címmel. A projekt céljaként tűzte ki, hogy olyan együttműködéseket segítsen a Vasvári járás területén, amelyek eredményeként a járás területén mélyszegénységben élők, idősek, nők, gyermekek, fogyatékkal élők esélyegyenlőségének biztosítása, problémáikról állandó információk beszerzése és megfelelő kezelése megteremthető.

Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 „Right Profession – Megfelelő szakmát a fejlődésért” elnevezésű projekt

2012-2013-ban 8 céglátogatás valósult meg a Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 „Right Profession – Megfelelő szakmát a fejlődésért” elnevezésű SI-HU-2-2-015 támogatási szerződésszámot viselő projekt „Céglátogatások szervezése általános iskolai és szakiskolai diákok számára” program keretében.

REG-NET zárókonferencia