Szociális térkép

Hétfőtől 40 kérdezőbiztos járja a várost. Szociális térkép készül ugyanis Szombathelyről. Felmérik a felnőtt lakosság demográfiai jellemzőit, iskolázottságát, jövedelmi, vagyoni-, lakhatási és foglalkoztatási helyzetét. A reprezentatív kutatás eredményei várhatóan február végére kerülhetnek a döntéshozók asztalára.

Ezzel, a 10 oldalas kérdőívvel keresnek fel 4 héten át 1500 szombathelyi háztartást a megbízólevéllel rendelkező kérdezőbiztosok. 500 olyan embert is megkérdeznek, akik használják a városban működő szociális szolgáltatásokat, így ezek milyenségéről is képet kapnak a kutatók. A felmérés szempontjait szociológusok állították össze, ezek alapján kapták a népességnyilvántartótól a címeket.

Horváth Olga - ügyvezető, Regionális Humán Innováció Kft.
"Nagyon szigorú kiválasztási módszer van, hisz a lényeg az, hogy reprezentatív, azaz leképezze a város egészét. Területekre bontottuk a várost, körzeteket is kialakítottunk."

A Regionális Humán Innováció Közhasznú Nonprofit Kft. a város 5 millió forintos megbízásából készít a kapott adatok alapján szociális térképet.
Horváth Olga azt mondja, 2005-ben és 2007-ben is készítettek már szociális térképet. Akkor Szombathely az országos átlaghoz képest jó helyzetben volt a munkanélküliség tekintetében. A válság miatt azóta fokozódott az elszegényedés. Az új felmérést a korábbiak eredményével is össze fogják vetni. A tanulmány segíti majd a város vezetését, a válaszadók így saját jövőjüket is alakíthatják. Az együttműködésre levélben kéri Puskás Tivadar polgármester a megkérdezetteket.

forrás: http://www.tvszombathely.hu/hirek/szocialis-terkep

Híreink

Esélyteremtés a Vasi Hegyháton

2015. márciusában Vasvár Város Önkormányzat pályázatot ÁROP-1.A.3-2014-2014-0039 „Területi együttműködést segítő programok kialakítása a Vasi Hegyháton” címmel. A projekt céljaként tűzte ki, hogy olyan együttműködéseket segítsen a Vasvári járás területén, amelyek eredményeként a járás területén mélyszegénységben élők, idősek, nők, gyermekek, fogyatékkal élők esélyegyenlőségének biztosítása, problémáikról állandó információk beszerzése és megfelelő kezelése megteremthető.

Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 „Right Profession – Megfelelő szakmát a fejlődésért” elnevezésű projekt

2012-2013-ban 8 céglátogatás valósult meg a Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 „Right Profession – Megfelelő szakmát a fejlődésért” elnevezésű SI-HU-2-2-015 támogatási szerződésszámot viselő projekt „Céglátogatások szervezése általános iskolai és szakiskolai diákok számára” program keretében.

REG-NET zárókonferencia