Szociális térkép

Hétfőtől 40 kérdezőbiztos járja a várost. Szociális térkép készül ugyanis Szombathelyről. Felmérik a felnőtt lakosság demográfiai jellemzőit, iskolázottságát, jövedelmi, vagyoni-, lakhatási és foglalkoztatási helyzetét. A reprezentatív kutatás eredményei várhatóan február végére kerülhetnek a döntéshozók asztalára.

Ezzel, a 10 oldalas kérdőívvel keresnek fel 4 héten át 1500 szombathelyi háztartást a megbízólevéllel rendelkező kérdezőbiztosok. 500 olyan embert is megkérdeznek, akik használják a városban működő szociális szolgáltatásokat, így ezek milyenségéről is képet kapnak a kutatók. A felmérés szempontjait szociológusok állították össze, ezek alapján kapták a népességnyilvántartótól a címeket.

Horváth Olga - ügyvezető, Regionális Humán Innováció Kft.
"Nagyon szigorú kiválasztási módszer van, hisz a lényeg az, hogy reprezentatív, azaz leképezze a város egészét. Területekre bontottuk a várost, körzeteket is kialakítottunk."

A Regionális Humán Innováció Közhasznú Nonprofit Kft. a város 5 millió forintos megbízásából készít a kapott adatok alapján szociális térképet.
Horváth Olga azt mondja, 2005-ben és 2007-ben is készítettek már szociális térképet. Akkor Szombathely az országos átlaghoz képest jó helyzetben volt a munkanélküliség tekintetében. A válság miatt azóta fokozódott az elszegényedés. Az új felmérést a korábbiak eredményével is össze fogják vetni. A tanulmány segíti majd a város vezetését, a válaszadók így saját jövőjüket is alakíthatják. Az együttműködésre levélben kéri Puskás Tivadar polgármester a megkérdezetteket.

forrás: http://www.tvszombathely.hu/hirek/szocialis-terkep

Híreink

Végéhez közeledik a Green Line projekt

A Green Line projekt keretében a magyar és szlovén partnerekből álló nemzetközi partnerség azon dolgozott 3 évig, hogy tudásukat és a tapasztalataikat megosszák a környezetvédelem, az energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások használatának területén, ami az érintett szervezetek – partnerek – kapacitásának bővítéséhez és az intézményi együttműködés – partnerek, települése – növeléséhez járult hozzá.

Megnyitotta kapuit Szombathely első coworking központja

A Regionális Humán Innováció Képzési Közhasznú Nonprofit Kft. 52 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült, mely támogatásból megnyitotta Szombathely első coworking központját. A projekt a Széchenyi 2020 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programja keretében valósult meg. A projekt címe: „A HELY” – Munka, család, közösség (GINOP-5.1.3-16-2018-00235). 

Esélyteremtés a Vasi Hegyháton

2015. márciusában Vasvár Város Önkormányzat pályázatot ÁROP-1.A.3-2014-2014-0039 „Területi együttműködést segítő programok kialakítása a Vasi Hegyháton” címmel. A projekt céljaként tűzte ki, hogy olyan együttműködéseket segítsen a Vasvári járás területén, amelyek eredményeként a járás területén mélyszegénységben élők, idősek, nők, gyermekek, fogyatékkal élők esélyegyenlőségének biztosítása, problémáikról állandó információk beszerzése és megfelelő kezelése megteremthető.